Kirche d. Geburt d. Hl. Jungfrau Maria /
Narodzenia Najswietszej Marii Panny

Rolnikow 148
44-141 Gliwice Bojkow

[Schlissen]