neu alt

Herz Jesu Kirche 
/ Najswietszego Serca Pana Jesusa

Franciszkanska 1
44-100 Gliwice

[Schlissen]