Katedrale der Hl. Petrus u. Paulus
/ Sw. Piotra i Pawla

Jana Pawla II 5
44-100 Gliwice

[Schlissen]